Page:Sibu Congkan Xubian235-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-137.djvu/48

此页尚未校对


  皆有心得手稿藏於家不以問世年七十三以𡻕貢終王名望零陵人由營伍洊升都司

  嘉慶三年隨將軍恒瑞進剿川省邪匪官兵分路攻擊名望奮力先進獲斃甚多因力竭殁於陣事

     聞議廕雲騎尉

 ︹流寓︺︹漢︺竇輔扶風平陵人大將軍武之孫武為宦官所殺輔時年二𡻕武門人桂陽胡勝及

  令使南陽張敞共逃輔於零陵界詐云已死勝以為己子而使聘娶焉唐世文太原人徙

  家零陵素驍勇狀貌英偉眼環齒露昭宗時黄巢寇起世文團練鄉兵保定閭里劉建鋒舉為永州

  刺史光化初馬殷據楚令李唐攻永州世文力戰城陷死之︹宋︺范純仁吳縣人哲宗時

  永州安置時疾失明聞命怡然就道既至永韓維謫均州其子訴維執政日與司馬光不合得免行

  純仁之子欲以純仁與光議役法不同為請純仁曰吾用君實薦以至宰相昔同朝論事不合則可

  汝輩以為今日之言則不可也有愧心而生不若無愧心而死其子乃止沈遼錢塘人神宗時