Page:Sibu Congkan Xubian235-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-137.djvu/91

此页尚未校对


  十里周三千餘丈灌田千餘畝三塘在龍山縣南十五里每塘相距半里許一日三潮潮起水

  流居民環置機椿羊公潭陂在桑植縣北又縣境有洪家關陂

 ︹祠廟︺鳳灘神廟在永順縣東一百三十里灘最險惡神著靈應伏波廟有二一在

  永順縣東南㑹溪上一在保靖縣南祀漢馬援福民廟在永順縣西南白沙溪上祀五榖之

  

 ︹寺觀︺觀音寺在桑植縣南門内最高處修篁曲徑幽寂如山林明建 本朝康熙三十七年

  迎恩寺在桑植縣東五里即古擎天觀明建 本朝康熙四十一年重修大泉

  寺在桑植縣東二十里𡊮家坪太平寺在桑植縣北二十五里山水秀異院宇清幽

  玉極觀在永順縣境三清觀在保靖縣東聖母觀在保靖縣南

  龍觀在桑植縣西南七里其也多猿四時啼聲不絶玉宸宮在保靖縣西蟠桃