Page:Sibu Congkan Xubian236-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-138.djvu/45

此页尚未校对


  城為湖南奥區

 ︹風俗︺淳樸近古畏法少訟

 ︹城池︺桂陽州城周二里有奇門四有濠明洪武二年築 本朝康熙二十一年修乾隆十

  二年重修臨武縣城周二里有奇門五有濠明天順四年築 本朝順治十一年修康熙

  五年二十一年雍正四年十年屢修藍山縣城周二里有奇門四明天順八年築 本朝

  乾隆二十五年重修嘉禾縣城周四里有奇明崇禎中築本朝康熙八年修乾隆二十

  八年重修

 ︹學校︺桂陽州學在州治東宋乾道四年建明宏治中遷城南嘉靖中復舊址 本朝順治

  康熙中屢遷復建今所乾隆嘉慶中重葺入學額數十五名臨武縣學在縣治東北明

  洪武初因宋元舊址建 本朝康熙中重建乾隆嘉慶中重葺入學額數十二名藍山縣