Page:Sibu Congkan Xubian236-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-138.djvu/48

此页尚未校对


  也中宗景龍二年詔於此山開戒壇因名壇山巖塘山在州北七十里峻石巉巖中深如塘

  又凝岡山在州北七十里高峻周迴為一州水口東雲山在臨武縣東一里上有石曰騾

  筆架山在臨武縣東二十里三峯並峙中一峯高出左右二峯承之金城山

  在臨武縣東四十里其上平廣昔人壘石為城於上因名羅城山在臨武縣東南三十五里

  山勢環繞如城山腰有小洞名洞門挂榜山在臨武縣南三里下臨石溪上有百丈丹岸

  五馬山在臨武縣南三里接挂榜山下有石其口如清流湧出灌田千畝又玉屏山

  五馬山之一山形如屏莊嚴靈秀甲乎諸峯方山在臨武縣南三十里其形如印上有方石

  華陰山在臨武縣西南三十里隋書地理志臨武縣有華陰山縣志三峯高秀如華嶽

  連接西山直通嶺表舜峯山在臨武縣西三里三面壁立前開一徑以通上下山頂平衍可

  二百畝上有巨石曰韶石元末縣無城守鄉民於此壘石保聚明統志一名千仞山桐柏山