Page:Sibu Congkan Xubian236-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-138.djvu/95

此页尚未校对


 ︹形勢︺山谿重複道路險阻蘇軾劄子郡踞辰沅之上游山

  連湖湘之絶徼平蠻五老在其左飛山屬其右侍

  郎凝立於前岡巒錯峙風氣融結魏了翁鶴山書院記

 ︹風俗︺嗜好居處畧與巴渝同明統風土不惡民俗亦

  淳魏了翁集士崇節義民務耕鑿靖州碑記

 ︹城池︺靖州城周九里有奇門五宋崇寕元年築明洪武中甃石 本朝康熙中屢修乾隆二

  十五年重修會同縣城周三里有奇門三宋崇寕間築土城明成化四年增拓二十一

  年甃石 本朝康熙中屢乾隆二十五年重修通道縣城周二里有奇門三明洪武

  十四年築土城成化八年甃甎 本康熙五年乾隆二十六年重修綏寕縣城

  里有奇門三舊傳諸葛武侯所築明初拓之約二里成化中甃石 本朝康熙中屢修乾隆二十五