Page:Sibu Congkan Xubian237-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-139.djvu/60

此页尚未校对


   呉鎰臨川人淳熙十二年知宜章縣解除煩苛同民好惡為條敎以諭民又建學宫築城垣陸

   九淵為之記紹興中擢知郴州丁濓清江人紹定間知永興縣持身亷慎創縣治建絜矩復初

   二堂後人祠祀之王橚景定中知郴州時朝廷議開銀場于州之葛藤坪姦民射利者羣聚

   煽亂橚上疏力陳利害議遂寢︹元︺王都中福寕人武宗時為郴州路總管郴居楚上流谿

   峒猺獠往來民間憚其强猾都中煦之以恩懾之以威乃皆悦服郴民染蠻俗喜鬬爭都中乃大治

   學舍作禮樂器延宿儒敎學其中以義理開曉之俗為之變鄰州茶陵富民譚乙死無子惟一妾及

   其贅壻妾誣壻拜屍成婚藏隱玉杯夜明珠株連八百餘人宣撫委都中窮治悉得其情而正其罪

   州長吏而下計贓至一萬五千餘緡人以為神︹明︺社堅洪武初知興寕縣時當草創城亦榛

   蕪堅至撫輯離叛削除草萊官𪠘以次建立數年百廢具舉民安物阜戴用洪武中知興寕

   縣政尚體要𡻕大旱率僚屬禱於仰竈龍潭石燕飛集冠上俄而大雨境内霑洽年榖遂登