Page:Sibu Congkan Xubian238-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-140.djvu/115

此页尚未校对


 於宫  賜諡勤襄入祀賢良祠郝浴定州人順治八年以御史巡按四川時巨寇劉文秀

 等踞滇黔呉三桂握重兵屯川南七年無功部下尤淫殺不法既而兵敗三桂遁至綿州會浴在保

 寕監省試賊騎且抵城下浴撫安士民一晝夜七馳檄邀三桂還泱䇿固守賊勢張甚浴徧厯行間

 以忠義激發將士與賊戰遂大破之浴疏陳蜀事即密言三桂縱兵焚掠陰蓄異志諸奸狀三桂銜

 之誣以他事坐降調歸康熙十二年三桂反起用張椿陽城人順治八年巡按四川時保順

 二府初隸版圖椿請撥牛種五萬給兵民資耕稼是歲除供軍儲外仍貯粟六千八百有奇又疏請

 振興文敎整肅吏治蜀人德之陳安國沔縣人以僉事監軍四川會巨寇攻保寕甚急安國

 詣西安乞兵總督孟喬芳應之圍遂解又嘗降姚黄賊衆數萬尋以事下獄後得白擢井陘道

 所志漢軍正黃旗人順治十一年巡按四川時土廣人稀道路榛莽所至招輯流遺各令復業

 疏陳全川事宜多𫎇  采納佟鳳彩漢軍正藍旗人康熙元年巡撫四川疏請修復