Page:Sibu Congkan Xubian238-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-140.djvu/82

此页尚未校对


  落復平始韋皋作奉聖樂于頔作順聖樂常奏之軍中夷𥳑輒廢去謂禮樂非諸侯可擅制語其屬

  曰我欲蓋前人非以貽戒後來高崇文幽州人以左神䇿行營節度使討劉闢拜東川節度

  使擒闢檻送京師崇文入成都帥屯大逵市井不移珍貨如山無秋毫犯衣冠脇汙者請命為條上

  全活之刻石紀功鹿頭山武元衡文水人憲宗時為劒南西川節度使時蜀新定前節度高

  崇文不知吏治帝難其代遂有是命元衡至綏靖約束儉己寛民比三年上下完實蠻夷歸懷雅性

  莊重雖淡於接物而開府極一時選段文昌臨淄人穆宗初授劒南四川節度使文昌素諳

  蜀利病治寛靜間以威斷羣蠻震服長慶二年中蠻叛文昌使一介開曉蠻即引還彭濮蠻大酋

  蹉祿來請立石刋誓修貢獻太和中復節度西川卒崔戎安平人太和初為劒南宣撫使奏罷

  稅外薑芋錢當賦錢者率三之一以其一準繒布優其估以與民綏招流亡凡所廢置公私莫不便

  盧宏宣開成中為東川節度使時歲饑盜贅結酋豪自王偽置官吏發廒廥招亡命聯