Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/103

此页尚未校对


  也寰宇記亦名篤泉橋以橋南有篤泉也范成大吳舩録橋在今合江亭西通志橋高三火寛半之

  長十餘丈 本康熙五年江南橋在華陽縣南華陽國志城南門曰江橋寰宇記江南

  橋亦曰安樂橋在城南二十五歩宋孝武改名明統志今名南虹橋龜化橋在華陽縣南俗

  呼青石橋金花橋在雙流縣東十里又簇錦橋在縣東二十里黄水橋在縣南十五里

  濟橋在雙流縣東南八里本朝乾隆五十七年卧龍橋在新繁縣西十里舊建石

  橋久圯 本朝乾隆二十九年邑人羅美錦等易以木為洞七十有二上益以樓水勢始分自是橋

  與衝潡之患毘橋在新都縣南十里舊志晉永寕初李特攻成都遣其弟驤軍於毘橋唐咸

  通十一年南詔攻成都成都將王畫軍毘橋即此又名德陽王橋以明徳陽王嘗修治也又天縁橋

  在縣南八里其北有安瀾橋清白橋在縣東北二十里其北有永清橋皆省㑹大道蔣橋

  縣東寰宇記在犀浦縣益州記云蔣琬曾宅於此因以名橋珠浦橋在灌縣西二里索橋