Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/113

此页尚未校对


 事文武諸臣昭忠祠在府城北門外 本朝嘉慶九年  敕建祀征𠞰敎匪死事文

 武諸臣俱以春秋仲月嵗祭繼勇公祠在府城北門外 本朝嘉慶十四年  敕

 建祀成都將軍繼勇公德楞泰六賢祠在新繁縣東北祀漢章明侯剛任末宋梅擊勾濤明

 瞿君祠在新津縣東六里寰宇記瞿君名武江瀆廟在府城内漢書郊祀志秦

 幷天下立江水祠於蜀元和志祠在成都縣南八里通志今廟在城内南門西隋開皇三年建 本

 康熙六年雍正三年  勅封南瀆涵和大江之神載在祀典大禹廟在府城東

 明萬厯中建 本朝康熙年間修有 聖祖仁皇帝御書永奠大川扁額顯英王廟

 在府城東俗名二郎祀李冰之子 本朝雍正五年  勅封承績廣惠顯英王各州縣皆有廟

 關張廟寰宇記俱在府南七里惠陵左右宋盧陵王立漢昭烈帝廟在府城南

 寰宇記 祠在府南八里惠陵東七十歩齊高帝夢益州有天子鹵簿詔刺史傅季珪修立而卑