Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/137

此页尚未校对


  妄𪧐將皆敬服之中統元年廉希憲奏為成都總管宋將劉整降元振徃愛之整獻金六千而男女

  五百人元振以金分賜將士而歸還其男女張宏元統中灌州判官從肅政廉訪使吉逹布

  修治隄堰役省工速氏利之︹明︺何文輝滁人洪武初以參將留守成都號令明肅軍民

  皆徳之帝甞稱其課畧威望子環成都後御指揮使征迤北陣殁胡子祺吉水人洪武中

  知彭州都江諸堰歳治隄防舊用鐡石勞費不貲元李堰廢子祺議以竹木代工甚省朱景

  哲陜西人洪武初知金堂縣廉靜寛平民頼其撫字凡官署學校壇祠多所創建民不勞而事舉

  易節萬載人洪武閒知成都府治尚清靜吏胥不敢為奸王佑秦和人洪武中知崇慶州

  招𢯦撫輯甚得民和胡夀安歙縣人水樂中知新繁縣延父老詢邑中利病而罷行之躬行

  原野勸耕種性淡泊寢處一紙帳後圃種蘆菔數畝採以供客三宰大邑未嘗攜妻子孔友

  諒長洲人永樂中知雙流縣立學宫尚風節去任民立祠祀之王敏郫縣訓導宣徳中言