Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/142

此页尚未校对


 ︹本朝︺蕭永芃漢軍鑲白旗人康熙三年知温江縣詢民利病而罷行之開荒田瘞枯骨期年

  之閒流亡復業常九經洋縣人康熙三年知新津縣時人民稀少風𰚾淳樸九經慈良誠慤

  官民相親至有男婦出耕而九經代視其稚幼者民閒謂之真父母戴宏烈桐城人康熙八

  年知成都縣招流亡給牛種相度地𫝑修都江堰以通水利民利賴之周輔奏海鹽人康

  熙四十七年知成都縣發奸摘伏有能名尋攝崇慶州事州多滯獄輔奏至立讞决百餘案稱為平

  王霖上元人雍正二年知新繁縣聽斷之下諭導款至婦孺無隱情加意學校建義路禮

  門二坊在任四載緼𫀆蔬食人服其廉王紹文衡水人雍正五年成都縣勤理民事非

  公不謁大府操守清廉以與同官爭論解職貧至不能舉火民負米析薪日為具食廵撫憲德以

    閒擢知西安府黄鍔將樂人乾隆元年知雙流縣時邑初創復鍔綜理有序修橋十二堰

  四設官渡六於邑之東南牧馬山相度皋隰募民開塘濬溝闢田二萬畝在任十一年以卓異陞