Page:Sibu Congkan Xubian239-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-141.djvu/70

此页尚未校对


   里寰宇記清水在雙流縣西十里牛飲水之末流也昔程鄭家於此每羣牛飲江為之竭故名

   源水在温江縣西唐書地理志温江縣有新源本開元二十三年長史章仇兼瓊因蜀王秀故

   渠開通漕西山竹木弩機水在灌縣南元和志在青城縣東南四十里水流甚急如弩箭故

   名其水下入晉原合文井江瀰濛水在彭縣東寰宇記在𪷟陽縣南二百五十歩源出琅

   歧山俗呼五侯水舊志東入湔水即新都彌牟水之上源也濛聲轉訛而為牟耳羅江水

   在彭縣及什邡縣界元和志在𪷟陽縣北十里寰宇記在什邡縣西南二十七里源出九隴縣兩歧

   山經縣界入雒縣亦名廉江水 按今什邡西南之水入漢州者止有雁江疑羅江即雁江之異名

   赤水在簡州西北元和志在平泉縣南七十歩舊志一名黄龍溪西流入仁夀縣界即簡

   溪上源也絳水在簡州北今曰絳溪河寰宇記絳水在州南色赤如絳故名王洙九州要記云

   州在赤水之北是也舊志絳溪河源岀州西北月亮溝東南六十里至州西北合赤水河又過州城