Page:Sibu Congkan Xubian240-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-142.djvu/111

此页尚未校对


  瘠民貧務本力穡其士亦喜靜退不爲剽鋭元統

 ︹城池︺重慶府城周十二里六分門十七九開八閉俗以爲九宫八卦之形環江爲池明洪

  武初因舊址甃石 本朝康熙二年乾隆三十年重修 巴縣附郭江津縣城

  里六分門四明成化中建 本朝乾隆三十一年嘉慶九年重修長壽縣城周五里有

  奇門四舊治瀕江明天順中築 本朝嘉慶四年移建石城於今所依山爲址永川縣城

  周八百丈有奇門六明成化中建本朝乾隆三十年修五十六年重修榮昌縣城

  里五分門四明成化中建 本朝乾隆三十四年綦江縣城周二里七分門三明成化

  中建 本朝康熙八年修乾隆三十年嘉慶十五年重修南川縣城周三里五分門四明

  成化中築嘉靖九年甃石 本朝康熙二十四年修雍正十二年乾隆十年三十一年重修

  州城周十六里二分門八明成化中建 本朝乾隆三十三年修五十三年嘉慶八年重修