Page:Sibu Congkan Xubian240-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-142.djvu/46

此页尚未校对


 世用雍正十三年出師𠞰黔苗戰殁俱𥙷卹廕如例周玉麟成都人康𤋮三十九年以守備

 隨師進打箭爐攻大岡有功擢冕山營遊擊冕山賊蠻羅都等恣行刦掠玉麟往諭𬒳圍身中五矢

 猶奮勇決戰死贈副將卹廕如例王天祿成都人候推守備康熙三十九年隨師取打箭

 鑪力戰死事 聞卹廕 趙 曰榮漢州人事母至孝賊至獨負母避難妻子皆𬒳

 宋瑋成都人康𤋮乙卯舉人任南海知縣愛民造士循聲著聞時粤多大盜瑋盡心緝捕羣奸

 斂迹以薦内擢邑人罷市塞門不得行督撫題請留任三載洊升廣東按察使以病乞歸王德

 璋成都人倜儻有才康熙中累官潮州協副將時海島有盜魁牛骨頭者聚衆肆掠德璋以計擒

 殺之其黨復讐德璋復擊殺五百餘人衆散島空潮人感焉廟祀以報倪國珍成都人康

 熙丁卯舉人任廣西義寕知縣邑境雙江苗與楚苗煽亂國珍請兵四百駐縣當事者意主撫國珍

 力陳不可不聽遂撤防禦兵而遣國珍與巡檢蔡多奇等往諭多奇易衣逃或勸國珍去國珍矢死