Page:Sibu Congkan Xubian240-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-142.djvu/53

此页尚未校对


 把總乾隆四十年從征金川陣亡同縣把總余奉璋五十六年廓爾喀陣亡均卹廕如例趙廷

 鼎新繁人乾隆巳卯舉人任廣西羅城知縣邑多曠土民未知水利廷鼎度原隰濬渠築堰廣為

 引注溉田數萬頃民徳之為立祠名其堰曰趙公堰厯官泗城知府所至有聲劉君相

 人官外委乾隆三十二年從征𬗟甸陣亡同縣守備虎成林三十七年金川陣亡均卹廕如例

 世亨新都人乾隆三十六年以守備從征金川積功十九等洊升貴州威遠鎮總兵五十二年

 調𠞰臺灣逆匪所向克捷臺灣平列 紫光閣二十功臣圖像升廣西提督偕總督孫士毅征安南

 克黎城封一等子五十四年阮惠等謀奪黎城士毅將渡江世亨止之曰總督非鎮將可比設有疏

 虞 國體攸𨵿自率將弁於橋南力戰死之事  聞贈三等壯烈伯諡昭毅祀賢良祠

 嚴端郫縣人父殁廬墓三年妻亡有二子嚴端年甫二十四遂不更娶親操井臼晨夕不離母

 側母殁廬墓如初乾隆五十九年 旌楊玉林郫縣人官千總乾隆六十年從𠞰黔楚苗