Page:Sibu Congkan Xubian241-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-143.djvu/41

此页尚未校对


  董盡倫合州人萬厯舉人官安定知縣秩滿氏詣闕乞留詔加鞏昌府同知仍視縣事

  久之以同知理甘州軍餉解職歸天啟𥘉奢崇明來攻與知州翁登彥拒守城獲全援銅梁復有功

  尋被檄援重慶戰死贈光祿少卿夏衍虞江津人天啟舉人知臨漳縣有惠政擢曲靖府

  推官署道事丁亥孫可望陷滇衍虞貽巡按羅國瓛書約共舉義事覺與國瓛俱闔門遇害乾隆四

  十一年 賜諡節愍竇成川西小卒隸安慶撫標守桐城随弁將廖應登出偵賊為賊所

  獲並挾至城下使諭降廖未及言成大聲告以賊虛實使城中堅守賊寸磔之桐人專祠以祀乾隆

  四十一年  予入忠義祠 按巴縣志云邑人事在崇禎十五年三月陳新第

  人崇禎末知定番州禮士愛民共戴之丁亥春孫可望寇定番新第誓衆堅守並扼要害逆戰先後

  殺賊數百城陷自縊於署内馴鹿堂又忠國公王祥綦江人守遵義孫可望遣賊將白文選攻之兵

  敗被殺乾隆四十五年俱  賜諡節愍程源江津人崇禎進士釋褐後以闖賊窺潼關