Page:Sibu Congkan Xubian241-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-143.djvu/43

此页尚未校对


 羅大爵合州人崇禎十七年以總兵鎮戍都賊至死之同時川北副總兵李文陰壁山

 人與獻賊戰於白水𬒳執罵賊死乾隆四十一年俱  賜諡節愍 按大爵一作官黎雅參將

 文陰壁山縣志作文廕蕭頌聖定遠人明末麻城敎諭署縣事城陷獻賊脅授偽官自縊

 乾隆四十一年  賜諡節愍

 ︹本朝︺簡上巴縣人性至孝為兒時常負米百里外以養親順治辛卯舉於鄉知直隸鉅鹿縣以

 廉能擢吏部文選司𭅺中視學江南再轉廣西右江道所人俸錢多分贍族黨之貧者著有四書彚

 劉如漢巴縣人順治進士由翰林院檢討轉兵科給事中所陳奏多報可累遷副都御

 史巡撫江西未抵任丁父憂哀毁骨立尋卒李如碧合州人慷慨有勇畧順治間以隨平

 雲南功授雲南前營驃騎將軍康熙三年復平水西羅甸升黔西總兵晉貴州提督屢立戰功卒於

 官 贈公安伯祀鄉賢祠覃銓巴縣人𡻕貢生呉三桂迫以偽職銓百計逃免敎授生徒多所