Page:Sibu Congkan Xubian242-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-144.djvu/66

此页尚未校对


   高於元高於鑑高仲高純高大升高相林高廷文高廷忠高廷周高思聰高思健高思文高武元向

   茂曾張上品敬朝忠鄭廷位董芝梁董芝賢黃相朝黃中榮李詞林伏國榮馬萬全王茂安李維太

   黃相玉楊珍霄董芝華黃相賢黃偉虎昇榜何文澤蒲紹勳楊藩徐志龍高廷洪高廷弻高廷延高

   廷梁李興鄧加貴馬元馬人駒何繼虞俱是年陣亡均入祀昭忠祠張占鼇廣元人松潘鎭

   標守備嘉慶元年從征逹州邪匪隨總兵何元卿𠞰賊小坳賊竄入獅子坪越嶺窮追力戰陣亡卹

   廕魏攀舉廣元人乾隆庚子武進士由侍衞補雲南永昌協都司五十九年以𠞰湖

   南苗賊功遷遊擊嘉慶元年檄征達州教匪身先士卒所向克捷擢永北營參將三年攻千佛巖賊

   卡先登陣亡卹廕加等同縣把總查天福外委田自貴於四年陣亡卹廕各如例楊繼曉

   廣元人嘉慶二年教匪焚掠三家壩繼曉率衆救援力戰被執不屈死同縣孫思成何獻瑞熊盛周

   何瑞新仲鵬程高翔仞劉中和趙掣和尙通天張藥保彭大忠邱峩賈士珍馬萬中馬歩程陳明吳