Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/120

此页尚未校对


  里南廣溪洞廢晏州在興文縣西唐置為羈縻州屬瀘州都督府宋熙寕後屬長寕軍元

  改置戎州於此唐書地理志瀘州都督府晏州羅陽郡儀鳳二年招生獠置縣七思峩牱陰新賓扶

  來思晏哆岡羅陽寰宇記在戎州南三百九十六里南廣溪洞元史地理志戎州本西南蠻種號大

  壩都掌分族十有九唐武后時於本部置晏州元至元十七年授以大壩都總管二十二年升為戎

  州州治在箐前所領俱村囤無縣邑鄉鎭舊志明𥘉廢州為縣萬厯四年巡撫曾省吾平都掌蠻奏

  改今漢陽故縣在慶符縣南漢置屬犍為郡為都尉治後漢屬犍為屬國蜀志法正

  子懇官至漢陽太守葢嘗置郡屬朱提郡晉宋齊因之後沒於蠻今縣東有漢陽山漢陽壩猶以故

  縣得開邊廢縣在宜賓縣西南元和志縣東北至戎州六十里本漢僰道縣地周為

  外江縣地隋開皇六年於此縣北一百三十里野客川置開邊縣上元元年永泰二年復置於今

  理唐書地理志貞觀四年以石門開邊朱提三縣置南通州八年曰賢州是年州廢以開邊隸戎州