Page:Sibu Congkan Xubian243-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-145.djvu/124

此页尚未校对


   成化四年樞臣程信督兵討叛蠻别將李鑛攻淩霄城城三面峭壁不可登其南則深箐連亙數十

   里賊縋籐架木而巢其上鑛尋南崖而北梯巖架壑以進後山特高自高攻下遂大破賊萬㦄𥘉蠻

   復據險叛巡撫曾省吾討之詔改淩霄城爲拱極城九絲城在興文縣建武城東舊爲山都

   蠻巢建武城在興文縣西南漢犍爲郡漢陽江陽二縣地元爲戎州地明爲戎縣山都

   蠻地萬厯元年置建武所直隸四川都司 本朝康熙六年裁所以敘州府通判治之雍正六年

   通判於屏山縣新鎮城廢姜維屯在府城南明統志羣峯環秀一峯特立如筆高千仞其頂

   平正相傳蜀漢姜維嘗屯兵於此西疇在富順縣西南方輿勝覽由城西絶江而上西行六

   七里其地廣六十畝萬松森列嘉樹離立爲李氏西疇有亭臺齋館泉石花木之勝小桃源

   在長寕縣輿地紀勝在長寕軍城西冷水溪上嘉定乙巳郡守張公市民田種植桃李創置亭榭曰

   仙津橋桃花源桃源洞武陵洲綠蘿塢碧桃灣亭曰蒸霞軒曰棲碧柏山又掘地得一銅牌鐫曰小