Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/123

此页尚未校对


   明縣東北寰宇記郡國志云山有鍾乳穴十九烈婦崖在平武縣東南百三十里海棠鋪上

   舊名興文閣山路盤陡下臨急湍明永樂五年諸生嚴庸妻袁氏𡘜夫自溺於此詔旌之故名

   簾洞在平武縣東三百二十里洞崖髙峻飛泉下垂千尺如簾然百匯洞在江油縣

   西二十五里潭水淵碧𡻕早禱雨輒應龍門洞在江油縣北五里有龍牀石笋泉流入涪

   朝陽洞在江油縣北十五里寰宇記在龍州南八十里高九百丈陰洞潛穴氣蒸成川有飛

   泉下流一百里入陰平縣合白櫸水水源洞在石泉縣西三十里上有龍祠禱雨輒應

   倉洞在彰明縣北五十里洞有三極險架石為橋以渡石鏡在平武縣東二百里通壩

   寺左隔溪道旁有石光明如鏡涪江在平武縣南自松潘廳小河流入東南逕江汭縣東又西

   南經彰明縣東南南入綿州界漢書地理志涪水岀剛氐道徼外南至墊江入漢過郡二行千六十

   九里水經注涪水出剛氐道徼外東南流逕涪縣西又東南與建始水合水發平洛郡西谿西南流