Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/140

此页尚未校对


   本朝乾隆四十一年   賜諡節愍羅應選桃源人為龍安府屬崇禎甲申賊入蜀

  誓死守城比陷舉家遇害 本朝乾隆四十一年   賜諡節愍

 ︹本朝︺章士穎龍巖人順治丁酉舉人授龍安府推官民素苦逋賦日逃散士穎多方綏輯給

  以牛種復業者甚衆姜炳璋象山人乾隆甲戍進士知石泉縣作六勤九戒梓以勸儆其民

  民業山惟種蕎麥充糧因教以注水作堰法始知有水田利又禁火葬嚴嫁娶相沿陋俗多所革去

  諄諄教諭民有慈父母之稱署江油凡六月决疑獄增書院膏火田除胥役積弊民戴之如石泉江

  油有舊縣壩乆廢諭民修築躬親督之堰成開田數千畆民因號為姜公堰徐炎浙江人乾

  隆四十二年知平武縣以常平倉民多積欠不能償即捐廉採補取民欠冊焚之𡻕大旱立壇祈雨

  引咎自責拜禱烈日中果大雨夜出聽民舎有書聲輒給以紙筆自是力學者衆

 ︹人物︺︹唐︺陳該顯武人少好學能屬文上元元年進士四舉有道皆高第後為河内縣尉行高