Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/46

此页尚未校对


大凊一統志

 夔州府

︹古蹟︺永安故城今奉節縣治蜀志章武二年改魚復縣曰永安三年先主殂於永安宫水

  經注江水逕永安宫南諸葛亮受遺詔處也其閒平地可二十里許江山迴闊入峽所無城周十餘

  里背山面江頽墉四毁荆棘成林左右居民多墾其中寰宇記先主於永安縣七里别置永安宫在

  平地後周天和元年自白帝移州理於宫南五十宣政元年復還白帝城入蜀記夔在山麓沙上

  所謂魚復永安宫也宫今為州倉而州食在宫西北景德中轉運使丁謂薛顔所徙比白帝頗平曠

  然失險無復形勝矣府志永安宫今為府儒學基白帝故城在奉節縣東公孫述所築

  厯代皆為州郡治宋始移治瀼西置闕於此後漢書郡國志巫縣西有曰帝城蜀志建安十八年

  葛亮等將兵沂流定白帝江州章武二年孫權聞先主駐白帝甚懼遣使請和水經注巴東郡治白