Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/51

此页尚未校对


  齊因之周天和中省入大昌水經注縣有鹽井井在縣北故名北井舊志在大昌縣東南二十五里

  新浦廢縣在開縣西南九十里宋書州郡志巴東郡領新浦縣何志新立寰宇記縣在開

  州西南九十里亦朐䏰之地蜀為漢豐縣地宋武帝永初中分漢豐縣於今縣西北七里置新浦縣

  屬巴東郡後魏恭帝三年於縣置開江郡周天和五年改江會郡建德五年郡廢以縣屬周安郡隋

  開皇三年罷郡以縣屬開州大業二年廢開州改屬信州七年自縣西北故城移於今理宋書地理

  志慶厯四年廢新浦縣入開江西流廢縣在開縣西北一百五十里隋書地理志通川郡

  西流縣後魏曰漢興西魏改焉又置開州及周安萬安江會三郡周省江會入周安開皇初郡並廢

  大業𥘉州廢寰宇記後周天和元年於漢豐縣理置周安郡四年自東關郡城移開州於今州西九

  十里濁水北故州城領周安東關三岡開江四郡其周安郡領西流一縣其年以東關三岡二郡屬

  通州五年改開江郡為江會郡建德五年省江會郡入周安郡隋開皇三年又罷周安萬安二郡以