Page:Sibu Congkan Xubian244-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-146.djvu/76

此页尚未校对


 土壩清諜知要擊斬之事聞授萬縣巡司杜斌大寕人為河南沈邱縣丞正德閒流賊攻城斌

 同都司王寶督衆力戰死焉向孔洙大寕人正德閒流賊鄢藍攻城孔洙率民兵臨城拒

 敵相持數日城陷孔洙奮勇拒戰稍卻賊詐議和突入孔洙墜城而死柳英巫山人嘉靖中

 為廣東布政使入境行李蕭然惟一蒼頭自隨未久與時牴梧拂衣去粤中稱廉介必曰柳布政後

 薦起為光祿卿以方直劉五緯萬縣人萬厯中進士知無錫縣正直愛民廉能著績以東

 林黨謫官何仲才雲陽人母老病齒落仲才為人傭作日得雞子以養久而不衰安民

 大寕人知襃城縣崇禎五年流賊陷城不屈死之 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

 萬策雲陽人崇禎中官荆州都司流賊陷城不屈死之鄧天祿萬縣人崇禎末為太

 平戌把總與覃璞共守城賊楊東廕陷太平璞被執不屈天祿奮拳撃賊賊並磔之同縣羅惟先手

 刃妻子閉家人於一室縱火楚之躍入火中舉家俱死 本朝乾隆四十一年均  予入忠義