Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/123

此页尚未校对


   城在榮經縣治秦置華陽國志始皇滅楚徙嚴王之族以實此地漢制縣有蠻夷曰道文帝六年

   詔徙淮南王於嚴道邛郵即此晉李雄亂後廢隋改置嚴道縣於青衣縣界唐武德三年始分置榮

   經縣屬雅州自後因之括地志漢嚴道縣今榮 經縣是也元和志榮經縣東北至雅州一百二十 里

   寰宇記縣東西連接大山巖巒阻絶不辨疆界唐置縣因界内有榮經水口戌為名盧山故

   城在盧山縣治元和志縣東南至雅州七十里仁夀元年於此置盧山鎮因山為名三年改為縣

   寰宇記昔姜維於此置城隋重開此地遂於姜維故城置縣舊志姜維城在縣治南 按此以前皆

   作盧山元改瀘山明初復置始改瀘為蘆沈黎故城在清溪縣東南故西夷筰都國也史

   記西南夷傳自巂以東北君長以十數徙筰都最大及漢誅且蘭殺筰侯以筰都為沈黎郡注臣瓚

   曰茂陵書沈黎治筰都去長安三千三百五十里領縣二十一華陽國志天漢四年罷沈黎郡晉書

   地理志李雄又分漢嘉立沈𥠖郡桓温伐蜀省宋書州即志沈黎郡永初郡國有何無徐云舊郡治