Page:Sibu Congkan Xubian245-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-147.djvu/41

此页尚未校对


  治㑹廢里州在西昌縣東元史地理志建昌路領里州唐隸巂州都督𫎇詔時落蘭部

  小酋阿都之裔居此因名阿都部至元十年效順隸烏䝉十八年設千户所二十三年升軍民總管

  府二十六年罷為州明統志州在都司城東三百里明初因之後廢廢闊州在西昌縣東南

  元史地理志建昌路領闊州治密納甸古無城邑烏𫎇所居昔仲由𫎇之裔孫名科居此因名為部

  號後訛為闊至僰羅内附至元九年設千戸二十六年改為州明統志州在都司城東南四百里明

  初因之後廢廢隆州在西昌縣東南與㑹理州接界元史地理志建昌路領隆州在路之

  西南與漢邛都縣接境唐㑹川之西北𫎇氏改㑹川為㑹同邏立五瞼本州為邊府瞼其後瞼主揚

  大蘭於瞼北塏上立城曰大隆城即今州治也元至元十三年内附十四年設千户十七年改隆州

  威龍廢州在西昌縣東南元史地理志威龍州在德昌路西南夷名巴翠部領小部三一

  曰沙窩普宗二曰烏孫泥阻三曰媧諾龍菖蒲皆獹魯蠻種也至元十五年合三部立威龍州隸德