Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/108

此页尚未校对


   三臺縣附郭東西距一百四十里南北距一百五十里東至鹽亭縣界六十里西至中江縣

   界八十里南至射洪縣界六十里北至綿州界九十里東南至射洪縣界四十里西南至中江縣界

   八十里東北至鹽亭縣界七十五里西北至 綿州界九十里漢置郪縣屬廣漢郡後漢至晉因 之劉

   宋分置北伍城縣為新城郡治郪縣仍屬廣漢郡齊廢北伍城後郪縣亦省西魏置新城縣尋改曰

   昌城為昌城郡治隋大業初復改曰郪縣為新城郡治唐為梓州治宋初為梓州路治重和元年

   潼川府治元因之明初省縣入州 本雍正十二年置三臺縣為潼川府治射洪縣

   東南六十里東西距一百一十五里南北距一百一十里東至順慶守西充縣界九十里西至三臺

   縣界二十五里南至蓬溪縣界八十里北至三臺縣界三十里東南至蓬溪縣界六十里西南至樂

   至縣界二百 里東北至鹽亭縣界六十里西北至三臺縣界四 十里漢郪縣及廣漢縣地西魏置射

   江縣周改曰射洪隋屬新城郡唐屬梓州宋屬潼川府元因之明洪武十年省入鹽亭縣十三年復