Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/114

此页尚未校对


   江西南北浚池明成化中築正德中甃石 本朝嘉慶二年中江縣城周七里門五西

   南瀕江東北浚池明天順八年建 本朝康熙五十三年乾隆三十四年重修遂寕縣

   城周十里門四池廣二丈引明月堰水注之明正德中因舊址建 本朝乾隆八年修五十六年

  蓬溪縣城周五里門四舊依赤城山半在絶巘正德六年移築溪南 本朝嘉慶

   二年甃石安岳縣城周三里門四明成化初築正德七年甃石 本朝乾隆三年

   至縣城周四里有奇門四外環以池明正德中建 本朝康𤋮四十一年修乾隆八年二十

   二年重修

 ︹學校︺潼川府學在府治東南宋大觀初建 本朝康𤋮初修乾隆二十六年五十年重修

   八學額數十五名三臺縣學未建 本朝乾隆六年設附潼川府學入學額數千二名

   射洪縣學在縣治南明景泰六年建 本朝康熙六年重建三十四年四十八年重修入