Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/20

此页尚未校对


  羅目綏山樂都三縣廳即羅目舊縣也沐州及樂都尋廢宋初又省羅目綏山入峩眉元因之 本

  乾隆五十五年設主簿分駐嘉慶十三年改設通判屬嘉定府

 ︹形勢︺西有熊耳南有峩眉東接江陽南接朱提華陽國志

  皆負三峩襟帶三江宋于檜義道堂記水陸要衝山川冠

  冕舊州

 ︹風俗︺人士俊乂華陽國志州民與夷獠錯居華人其風尚

  侈其俗尚文夷人椎髻跣足短衣左袵酷信鬼神

  以竹木為樓居寰宇地靈人秀議道堂記民良俗樸

  民勤稼穡不好爭訟

 ︹城池︺嘉定府城周十一里有奇門十北倚山東南臨江宋開禧中建明正德十三年始於