Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/34

此页尚未校对


  山在夾江縣東北三十里有三峯一峯居中兩峯列左右如拱峙所產多松牛僊山

  江縣東北三十里石崖間有牛蹏仙跡九域志洪雅縣有牛仙山即此黄旗山在犍為縣

  東一里屹立江左形如展旗又東二里有天馬山雙峯秀麗相近又有誥軸山八墩山

  為縣東七十里連亙迢遞八峯高聳四望山在犍為縣東一百里高聳雄峙四望全收

  馬山在犍為縣南十里許有漢犍為孝女先絡墓犍為山在犍為縣南十五里即元

  和志之大鹿門相近有文筆山子雲山在犍為縣南二十里漢揚雄隱居於此頂有一池不

  盈不涸又有子雲洞巖門山在犍為縣南四十里怪石巉巖開禧二年邑人陳文饒鑿平

  之始得安行香爐山在犍為縣南五十里文豹山在犍為縣西南一里起伏蜿蜓

  俗呼獅子山沈犀山在犍為縣西南五里寰宇記一名沈犀灘秦李冰沈犀牛於此以壓

  水怪明統志在縣南二十里舊志山有沈犀洞上懸赤壁下湧清泉宋王叔倫隱此大定山