Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/101

此页尚未校对


  龍神廟在新寕縣北五十里黒天池 本朝乾隆十一年知縣靳光祚詣池禱雨有應乃建

  廟於池旁濟遠廟在渠縣北二里祀漢馮緄

 ︹寺觀︺黄龍寺在府治東南明洪武中建白雲寺在達縣東宋乾道九年北巖

  寺在達縣西北鳳凰山宋建境幽地勝人多遊覽普光寺在東鄉縣北河東宋嘉定九年

  廣福寺在新寕縣西二里牛山上即牛山寺明洪武初建祥符寺在渠縣東

  一里起文峯下舊名⿰氵幵 -- 汧江寺大中祥符三年勅賜今名寶勝寺在大竹縣南

 ︹名宦︺︹漢︺第五倫長陵人明帝時爲宕渠令顯拔鄉佐元賀在職四年遷蜀郡太守︹後

  周︺辛昂狄道人爲通州刺史推誠布信甚得蠻獠懽心︹隋︺李諤趙郡人高祖時爲通

  州刺史甚有惠政民夷悦服郭榮累遷通州刺史仁壽初西南獠夷多叛詔榮領八州諸軍

  事行營總管討平之︹唐︺李桐客衡水人貞觀初爲通州刺史政尚清平民以慈父呼之