Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/109

此页尚未校对


 可望事洩被殺 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍李 含乙渠縣人崇禎進士官兵部

 侍郎里居舉義兵討張獻忠不克而死本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈 李 儲乙

 渠縣舉人崇禎時任監紀推官弟含乙戰死儲乙率餘衆守渠縣獻賊偽都督張恭來寇被執不屈

 

 ︹本朝︺郭榮貴渠縣人明末羣寇蜂起榮貴首倡義率弟榮高及族里數十人築砦大斌山為

 保障訃會賊呉應元驅衆二萬焚掠鄰水大竹將至渠榮貴詭詞約好乘機格殺應元左右數十人

 餘衆驚潰順治戊子秋賊楊秉帥衆數萬據禮義城與斌山對壘相持一載榮貴間走成都謁巡撫

 李國英請為前驅國英遣總兵盧光祖馬化豹統大兵從榮貴破之東北二道始入版圖唐敬

 一達州人順治甲午舉人厯官洮岷副使獄有囚擬大辟者十七人敬一至訊得其𡨚狀俱釋之

 又嘗勘澧泉盜案平反甚衆蒲昌迪渠縣人順治丁酉舉人知山東鄆城縣擢知山西絳