Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/35

此页尚未校对


   廣政十二年旌表其門︹宋︺蘇易簡銅山人風度奇秀才思敏贍弱冠舉進士太宗擢冠

   甲科授將作監丞遷右拾遺知制誥雍熙三年知貢舉遷中書舍人續唐李肇翰林志二卷以獻

   帝嘗飛白大書玉堂之署四字賜易簡累官參知政事文集二十卷藏於秘閣子耆有才名仕工部

   馮光戩安岳人淳化中李順已平諸將縱殺降附解體光戩白大將楊瓊止之自是降

   者日以千數景泰普州人進士起家厯尚書屯田員外郎通判慶州元昊反上邊臣要畧二

   十卷遷知成州徙原州以戰元昊功遷知鎮戎軍久之領忠州刺史徙秦鳳路馬步軍總管

   舜卿銅山人少慷慨有大志天聖中學者為文多病偶對獨舜欽為古文歌詩一時豪傑多從

   之游累官大理評事康定中舜欽詣匭通疏條二事一正心二擇賢言極剴切范仲淹薦其才召試

   為集賢校理監進奏院坐事謫官以終兄舜元字才翁精悍任氣節為歌詩亦豪健尤善草書官止

   三司度支判官張述小溪人景祐進士厯太常博士皇祐中上疏請建儲前後七上疏最後語