Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/43

此页尚未校对


 山東右布政張任學安岳人天啟進士崇禎四年巡按河南時羣盜縱橫任學慨然請換

 武階執干戈帝壯之授署都督僉事為河南總兵官先是張獻忠已降任學謂總理熊文燦曰此賊

 終為國患不如出其不意滅之不聽後果如其言吕大器遂寕人崇禎進士授行人擢吏

 部主事遷陜西關南道副使尋巡撫甘肅計誅悍弁邊境晏然擢兵部侍郎時賊犯江西命大器督

 𠞰乃密布方畧遣將於衢袁萬載萍澧諸路撲賊殆盡譚文佑蓬溪人崇禎中知武岡州

 時宗藩横虐文佑以抗直庇民土寇聚衆攻城文佑募義勇破其壘平之功擢僉事蒲來舉

 蓬溪舉人任陜西甘泉知縣崇禎七年闖賊至守備孫守法等擁兵不救城陷來舉手刃數賊死之

  本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍譚文化蓬溪人天啟進士兵部車駕司主事致仕

 崇禎十七年張獻忠犯蜀欲招致之不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍竇可

 進安岳人萬厯丙辰進士厯陽和副使雲南僉事致仕家居獻賊破安岳被執大罵不屈磔死