Page:Sibu Congkan Xubian247-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-149.djvu/44

此页尚未校对


 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍王起峩安岳人崇禎庚辰士觀政户部歸里舉

 義兵討獻賊殁於陣 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍張應禮遂寕人官都司僉書

 獻賊攻遂寕應禮募民兵捍禦城賴以完崇禎十六年援沔陽師潰抗節死 本朝乾隆四十一年

   賜諡節愍姚思孝遂寕人内江教諭崇禎甲申賊陷城被執大罵不屈死又潼

 川州李永蓁崇禎丙子舉人獻賊據蜀永蓁避老安寺稱病卧床賊嚴索不赴乃令偽官昇至成都

 張目不言引頸受刃又州庠生李錦中獻賊遣偽官考試潼川錦中佯狂卧地旋自縊死 本朝乾

 隆四十一年三人均  予入忠義祠曠昭遂寕人巡撫江西屯兵萬安明亡殉節 本朝

 乾隆四十一年 賜諡節愍

 ︹本朝︺張泰階鹽亭人順治辛卯舉人值寇亂父被掠泰階號泣請代賊感動并釋之事繼母

 撫諸弟以孝友稱康熙初知恭城縣平猺有功累遷深州知州廬州府同知所至皆有政聲