Page:Sibu Congkan Xubian248-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-150.djvu/105

此页尚未校对


 ︹建置沿革︺禹貢梁州之域春秋時巴國地漢置江陽

  縣屬犍爲郡後漢建安十八年置江陽郡晉因之

  宋曰東江陽郡時改置江陽於武陽故加東字齊因之梁於郡置

  瀘州元和志作梁大通初置寰宇記作大同中置方輿勝覽李𡌴西山堂記云郡名爲瀘者蓋

  始因梁大同中嘗徙治馬湖江口馬湖即瀘水下流因遠取瀘水爲名隋開皇初郡

  廢仁壽中置總管府大業初府廢改州曰瀘川郡

  又改郡治江陽縣曰瀘川唐武德元年復曰瀘州

  三年置總管府尋曰都督府督羈縻十州後増至十四州天寶

  初曰瀘川郡乾元初復曰瀘州屬劒南道五代屬

  蜀宋亦曰瀘州瀘川郡宣和元年置瀘川軍節度