Page:Sibu Congkan Xubian248-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-150.djvu/88

此页尚未校对


  請祠提舉江州太平觀卒魏了翁蒲江人慶元進士厯武學博士韓侂胄謀開邊了翁勸急

  内修補外知嘉定府呉曦叛了翁䇿其必敗曦誅奉親還鄉里史彌遠入相力辭召命築室白鶴山

  下以所聞于輔廣李燔者開門授徒蜀人盡知義理之學差知漢州以化民善俗為治徙知眉州興

  讓教民俗為之變嘉定四年擢潼川路提㸃刑獄公事遷轉運判官戢吏姦詢民瘼舉刺不避權右

  風采肅然知潼川府約已裕民被召累遷起居舍人理宗立疏請求碩儒闡正學又請厚倫紀以弭

  人言最為切至降外紹定五年知瀘州修武備養民興學百廢具舉復與真德秀並召進權禮部尚

  書兼直學士院累進簽書樞密院事力辭改福建安撫使卒贈太師諡文靖所著有鶴山集九經要

  義周易集義易舉隅周禮井田圖説圖史雜抄等書學者稱鶴山先生魏文翁了翁之弟

  舉進士為眉山尉後知敘州嘗讀禮將為善思貽父母令名必果句日諷詠不能釋自號果齋

  稼蒲江人嘉定進士真德秀一見以國士期之知綿谷縣歲大饑捐貲全活甚衆厯利州提㸃