Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/126

此页尚未校对


  子兄弟俱𬒳執賊欲刃其母紹孔延頸曰勿殺母但殺我賊殺之仍不舍其母繼孔曰但活母再殺

  我又殺之復將及母述孔前曰併殺我勿殺母亦殺之卒憐而舍其母焉楊可賢綿竹人貢

  生崇禎末獻賊執可賢挾之曰汝子國柱守城令以城降免汝死可賢佯諾之及臨城語子曰賊兵

  不滿千汝堅守勿念我也賊殺之國柱率士民數百迎戰力盡而死 本朝乾隆四十一年

  予入忠義祠

 ︹本朝︺邱希孔綿州諸生爲人倜儻負氣節初避兵漢順治六年寕夏巡撫偉其材令署寕

  武同知治花馬池姜瓖賊將劉登棲陷城希孔踞坐罵賊賊怒斷其頭尸端拱生上不爲動賊懼以

  爲神羅拜之乃仆張舜舉綿竹人順天進士順治六年陜西蒲城縣時蒲當王永强竊

  據之後城市如墟舜舉至百廢俱興治績甚著劉修賢德陽人康熙壬子舉於鄉滇藩吳逆

  屢徴不赴遁迹深山養親全身吳逆敗官雲南富民令招墾捐積以甦民因莅任七年舉廉能第一