Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/132

此页尚未校对


  行袁憤罵不從賊殺之文仕舉妻勾氏崇禎末賊至被執迫從勾不屈賊環碎其衣勾大罵賊怒分

  解其尸陶修吉妻龎氏崇禎末賊陷城夫婦𬒳中途語賊曰我願往何用縛為賊寛之夫婦遂投

  李資生妻董氏安縣人夫太學生適獻賊至資生誓不屈願以身殉氏從之共

  投繯死同縣張心法妻皮氏夫殁守節教子成立張玉卿妻徐氏夫卒撫二子守節二十年貞節如

  一日後死於賊趙節妻魏氏梓潼人崇禎十年李賊破城為所執魏紿賊曰家有積金

  藏之江邊願取以行賊喜同至圍子潭魏奮身投水死同縣蒲先春妻趙氏獻賊至被驅罵賊投江

  死又魏元良妻趙氏亦被執以甘言紿賊乘閒投繯死庠生尚聘妻雒氏聘早逝苦節四十餘年經

  旌表諸生王子儁妻某氏夫殁氏勤紡績奉姑教子

 ︹本朝︺夏之華妻嚴氏綿竹人吳三桂兵至被執持刃脅汚之不從沈淵以死

  之翰妻裴氏梓潼人吳逆之變為賊所逼投潼水死吳肖辰妻何氏