Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/33

此页尚未校对


  鞞水逕漢安之文疑後周之前己嘗僑置漢安縣但非後漢故縣耳今不可考廢羅泉井

  鹽課司在州西一百一十里今州判駐此又内江縣西南二十里有黄市井鹽課司仁夀縣

  西南半里有仙泉井鹽課司皆乆裁井研故鎮今井研縣治隋置縣元和志縣北至陵州

  一百十五里本漢武陽縣地大業元年因井研鎮立縣取鎮為名舊唐書地理志井研縣東晉置西

  江陽郡魏置蒲亭縣隋改為井研武徳四年自擁思茫水移治今所 按擁思茫水在今縣南蒲亭

  故縣在今縣北仁夀界當是東晉江陽及隋井研縣其治皆在今縣南唐始移而北為故蒲亭縣界

  耳且隋志廢蒲亭縣入仁夀未嘗改蒲亭為井研也劉朐之説尚未詳悉趙逵宅在州南六

  董鈞宅在資陽縣延夀寺後王襃宅在資陽縣西駟馬里寰宇記滌硯池見在

  樂道園在仁夀縣治東鳳門外二里方輿勝覽内有石笋一何㮚讀書處台星樓

  在資州輿地紀勝即州東城門樓趙雄建黄裳為記企仙閣在州治北方輿勝覽憑高視下