Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/45

此页尚未校对


  立招諸將勉以忠義敵疑援兵至始遁允文䇿敵必復來夜半部分諸將因其來夾擊之捷聞召入

  對上慰籍嘉歎曰虞允文公忠出天性朕之裴度也充川陜宣諭使至蜀與大將吳璘議經畧中原

  紹興三十二年知䕫州百務整肅孝宗時宣撫四川閲實諸軍第其壯怯汰兵凡萬人減緡錢四百

  萬修荒政凡六十五事捐宣撫司錢三十萬增給軍米立户馬七條修守禦之具累拜右僕射中書

  門下平章事封雍國公允文多薦知名士及為相籍人才為三等號材官錄胡銓以臺評去奏留之

  經筵又薦朱熹云不在程頤下尋授特進左丞相御史蕭之敏劾允文允文力請外除四川宣撫使

  淳熙元年薨贈太傅賜諡忠肅允文磊落有大志以文學致身臺閣出入將相二十年忠勤無二子

  三人公亮公著杭孫孫八人剛𥳑易𥳑最知名剛𥳑終利州路提㸃刑獄易𥳑嘗知富順監有治績

  趙雄資州人隆興元年省試第一虞允文薦於朝乾道初召見便殿孝宗大竒之手詔除正字

  進見極論恢復孝宗大喜累除中書舍人時金將起河南之役議盡以諸陵梓宫來歸上令雄出使