Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/81

此页尚未校对


  里西至綿竹縣界四十五里南至成都府漢州界二十五里北至羅江縣界三十五里東南至漢州

  界四十里西南至漢州界三十里東北至中江縣界七十里西北至綿竹縣界六十里漢置綿竹縣

  屬廣漢郡為都尉治後漢囚之中平五年嘗為益州治晉初屬新都郡郡廢還屬廣漢東晉改屬南

  陰平郡宋齊以後因之周廢唐武徳三年改置徳陽縣屬益州垂拱二年屬漢州宋因之元至元八

  年升為德州十三年復為縣屬成都路十八年還屬漢州明因之 本朝改屬成都府綿州雍正五

  年升綿州為直隸州縣仍屬焉羅江縣在州西南七十里東西距五十里南北距六十五里

  東至潼川府中江縣界三十里西至綿竹縣界二十里南至中江縣界三十五里北至安縣界三十

  里東南至中江縣界五十里西南至德陽縣界二十五里東北至州界二十五里西北至安縣界三

  十五里漢涪縣地晉置萬安縣屬梓潼郡宋齊因之梁改孱亭縣西魏復曰萬安并置萬安郡隋開

  皇𥘉郡廢縣屬金山郡唐屬錦州天寶元年改曰羅江宋元明因之 本朝順治十六年併入德陽