Page:Sibu Congkan Xubian250-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-152.djvu/103

此页尚未校对


  入學額數八名秀山縣學在縣治東 本朝乾隆二十八年建附酉陽州學五十九年始

  設專學入學額數八名黔江縣學在縣治東北舊在縣治東宋建 本朝康熙三年

  建治西乾隆五十八 年改建今所入學額數八 名彭 水縣學在縣治東明洪武初建後

  屢遷 本朝康熙三年復還今所二十二年修五十年嘉慶十六年重修入學額數八名鍾靈

  書院在州治北 本朝乾隆二十二年建嘉慶十四年秀山書院在秀山縣城内

  三台書院在黔江縣治西 本朝乾隆十九年建三十九年修摩雲書院

  水縣治南 本朝乾隆四十四年建嘉慶十七年

 ︹戸口︺原額户一萬九千三百九十七今滋生男婦共四十六萬一千五百七十九名口計一十五萬

  九千四百九十户

 ︹田賦︺田地四千九百六十二頃二十畝有奇額徵地丁正雜銀四千五百二十四兩九錢九分二釐