Page:Sibu Congkan Xubian251-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-153.djvu/76

此页尚未校对


  馬鳳儀戰殁侯家莊惟通志載明天啟二年都督秦良玉充總兵官以其子指揮使馬祥麟襲宣慰

  司即石砫土司也祥麟妻張氏名鳳儀山西沁水人御史張銓女崇禎二年詔良玉勤王入都後遣

  歸良玉留其子與媳駐兵近畿隨征流寇侯家莊之敗鳳儀臨陣捐軀奏報即以為石砫土司明史

  因之據此似當作張鳳儀備錄之以俟參考

 ︹本朝︺馬彪石砫人嘉慶六年以鄉勇隨𠞰教匪生擒賊首羅其清於黒魚洞後於陜西三台崖

  陣亡卹廕加等

 ︹列女︺

 ︹本朝︺秦某妻彭氏石砫人夫亡父母憐其少欲嫁之彭曰有子可撫有田可耕奈何奪

  吾志父母不從竟許於他族彭即號泣墓前自經死馬光裕妻陳氏石砫人光裕為

  石砫土司早卒氏苦節四十餘年乾隆年間 旌譚人望妻羅氏石砫人夫亡守