Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/144

此页尚未校对


  本朝初移駐南臺乾隆四十五年復舊永慶巡司在閩縣南尚幹里 本朝乾隆十年

  竹崎巡司在侯官縣西北六十里濱江明正統六年五縣寨巡司

  在侯官縣西北九十里舊屬懷安以其地接閩縣侯官古田閩清五縣交界故名元至元三年置巡

  司 本朝雍正十二年移駐南嶼江口巡司在福清縣南江陰里元置巡司於南日里

  名南日巡司明洪武二十年移置於壁頭山在縣南百里東岱巡司在連江縣東舊有城

  本朝康熙八年移北茭巡司駐此漈門巡司在永福縣西四十里宋時置巡司於

  縣南之辜嶺寨元至元中移於保德里之漈門明景泰四年又移於縣西嵩口埕成化八年爲水所

  圯仍復故所小祉鎮在長樂縣東二十五里舊有巡司明洪武初置嘉靖四十年葺寨爲

  城周一百八十七丈崇禎六年移治大祉澳南去舊治數里又縣東北四十餘里有黄崎寨與仙崎

  广石東山名把截四寨爲沿海要地石梁蕉山鎮在長樂縣東三十里旁有蕉山故名