Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/59

此页尚未校对


   又連勝之賊遁去粤賊王子文流刦至境先所撫上杭民德時槐為擊走之境内獲全何維

   柏南海人嘉靖中巡按福建歲祲發倉賑卹多方存活㑹劾嚴嵩被逮士民闌道泣送之

   綸宜黄人嘉靖中以右僉都御史巡撫福建時倭寇攻陷城縣猖獗甚綸環柵斷路賊不得出復

   親勒兵布陣薄賊壘破之遂復一府二縣又考舊制建水砦五控扼海口薦戚繼光為總兵以鎮守

   之屢破巨寇境内悉定屠僑鄞縣人嘉靖中為福建左布政使入覲不攜一物所部屬吏無

   敢以苞苴至者俞大猷晉江人嘉靖中由武進士授汀漳守備厯廣東都司僉書改浙東㕘

   將進總兵以功加都督僉事緣事削職㝷復用為南贛副總兵適倭寇攻興化大猷與戚繼光𠞰克

   之復升都督同知佩征蠻將軍印後以都督僉事為福建總兵未幾乞歸卒贈左都督諡武襄

   繼光登州人嘉靖四十一年倭寇大犯福建繼光時為浙江㕘將奉檄至攻破横嶼直擣牛田

   餘賊走興化繼光銜枚亟追夜克十六營焚斬畧盡旋師還浙尋興化復陷乃命為副總兵與俞大