Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/61

此页尚未校对


  守興泉二郡𠞰平海寇劉香進按察使分巡福寕道弛海禁收其租充兵餉公私交利施元

  徵無錫人崇禎中爲福建興泉道清介礪名節悉心爲民撫輯皆有實政仙遊巨寇猖獗率兵力

  戰破之擒賊渠曾旺等不妄殺一人

 ︹本朝︺張存仁漢軍鑲藍旗人順治三年總督閩浙時閩始歸命百務草創存仁多方拊循兵

  民戴佟國鼐漢軍正藍旗人順治三年巡撫福建招徠百姓禁飭兵馬備著勞績時巡

  按周世科專用嚴刑國鼐濟以寛仁多所全活周亮工祥符人順治四年任福建按察使擢

  本省右布政𠞰平邵武延平諸劇賊鄭成功據厦門率衆來攻亮工繕軍需鳩民兵固守前後兩署

  督學兼攝兵道海道並以才能顯陳錦漢軍正藍旗人順治五年總督閩浙延平有將軍寨

  俯瞰順永將沙四邑延袤數郡險峭特甚寇爲巢穴錦起四邑民兵壘土填坑高與寨齊乘以登陴

  克之賊遂平以次收復福州興化諸郡縣漳平圍急錦提師赴援夜次同安爲刺客所害事