Page:Sibu Congkan Xubian252-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-154.djvu/67

此页尚未校对


  發帑採買廣儲偫禁囤積民不病饑性明恕政舉大綱不矜苛細遇屬員有恩禮其清節尤著一時

  七年改兩江總督諡文良趙國麟泰安人雍正六年任福建布政使所屬有疑獄州縣不能

  決者皆來訴立為斷決禁戢奸宄士民悦服調河南布政使㝷擢福建巡撫民聞其至歡迎於道

  張起雲大寕人雍正六年署烽火營㕘將信賞必罰訓練有方遷南澳鎮總兵設哨安塘沿

  海萑苻遠跡凡營卒年老無依者捐俸以資其生施醫藥以愈兵民瘴瘧芟毒草以免愚賤輕生九

  年由署福建陸路提督調任廣東未赴卒  賜祭葬諡恪毅祀賢良祠宗室德沛

  鑲藍旗鎮國將軍乾隆四年任閩浙總督湛深經術整飭吏治温厚公明屬員兵民咸深悦服

  爾吉善滿洲正黄旗人乾隆十二年由山東巡撫擢閩浙總督端重鎮靜時臺灣生番跳梁

  授機宜平定之建寕漳州匪黨滋事擒渠魁置之法脅從者概予末減累晉太子太保乾隆十六年

  二十二年屢賜  御製詩並御書耆臣清德額卒諡慤勤祀賢良祠 潘 思榘